Informatie over de bedrijfstak wegtransport.

Op deze website vindt u informatie over de bedrijfstak goederenvervoer over de weg.

Kostbare laatste distributie-kilometers
Grote hoeveelheden kleine zendingen bezorgen is duur en milieu-onvriendelijk. Maar er zijn oplossingen denkbaar.

Is het wegvervoer ziek?
Als kleine transportbedrijven onder de kostprijs blijven rijden, kan dat leiden tot een hele reeks faillissementen.

Zelfstandig maar kwetsbaar.
Het beroep van eigen rijder lijkt aantrekkelijk, maar de praktijk wijst vaak anders uit.

Eigen rijders worden tegen elkaar uitgespeeld.
Een 'back office' zou eigen rijders moeten verlossen van zaken waar ze niet aan toe komen.