René van den Elsen over automatisering.

Conclusies:
 • automatisering kent technisch geen beperkingen, maar essentieel is juist om informatie boven water te halen waarmee het bedrijf kan worden gestuurd;
 • ondernemers dienen na te gaan waarin ze zich onderscheiden van anderen, en met welke informatie ze deze kwaliteit kunnen bewijzen;
 • de best renderende transportondernemingen zijn de specialisten, die een op maat gesneden dienst leveren voor een beperkt aantal klanten;
 • de planning is een cruciale functie in het bedrijf, terwijl daar vaak het inzicht ontbreekt wat de meest wenselijke werkwijze is.

 • René van den Elsen: 'De meest gemaakte fout bij het automatiseren van een transportbedrijf is nog altijd, dat men niet vantevoren nagaat welke informatie men nodig heeft om het bedrijf te kunnen sturen.'

  'De techniek is het probleem niet', zegt Van den Elsen. 'Je kunt in principe alles vastleggen, door er grote hoeveelheden hard- en software naar binnen te sjouwen. Maar dat is niet de essentie. De manager heeft sturingsinformatie nodig. Welke informatie is dat? Soms kan het best ingewikkeld zijn, soms valt het mee. Ga je hier verkeerd mee om, dan kan een pakket een blok aan het been worden, in plaats van een hulpmiddel.'

  'Je moet dus nagaan, hoe een tarief is opgebouwd en welke factoren bepalen of je daarmee winst of verlies draait. Als een offerte is gebaseerd op een bepaald jaarkilometrage van een voertuig, is het soms al voldoende om regelmatig de kilometerstand van die auto vast te leggen. Dan weet je in een vroeg stadium of de calculatie reŽel was of niet. En niet pas als de balans is opgemaakt.'

  Meestal is het natuurlijk wat complexer, geeft Van den Elsen toe: 'Bij groepage wordt de prijs bepaald door de markt. Vervolgens bepaalt het totale volume of je verdient of niet. Het 'sturen' is in deze situatie best lastig.'

  Hij constateert dat bij veel ondernemingen de afdeling planning onvoldoende aandacht krijgt. 'Slechts weinig planners zijn financieel zo goed op de hoogte dat ze het resultaat van hun acties overzien. Iemand op zo'n cruciale positie moet gewoon over middelen beschikken die het effect van zijn beslissingen zichtbaarmaken. De planner moet bovendien goed weten waar hij op moet sturen. Moet hij streven naar een zo hoog mogelijke beladingsgraad of naar een hoog tarief? Of gaat het om een evenwichtige verdeling van lading over de voertuigen, om het aantal overuren te beperken? Er valt op dit vlak nog heel veel te optimaliseren in het transport.'

  'Tenslotte: de vervoerder moet zich goed realiseren welke markten hij bedient, en als het kan daarin ook keuzes maken. Wij analyseren en adviseren jaarlijks heel wat bedrijven. De meest succesvolle blijken steeds de transportbedrijven te zijn, die voor een beperkt aantal klanten een op maat gesneden dienst uitvoeren. Specialiseren loont.'

  Van den Elsen is de afgelopen jaren een populair gesprekspartner geworden van veel ondernemers, door de eenvoudige maar rechtlijnige aanpak. 'Wij stellen de ondernemer hele simpele vragen. Wat voor diensten levert u? Wat zijn uw doelgroepen? Waarin onderscheidt u zich van anderen? Hoe maakt u uw kwaliteit zichtbaar voor uw klant? Hoe stuurt u uw bedrijf aan? Veel ondernemers schrikken toch wel even als ze zich realiseren dat ze het net weten. Dat is eigenlijk wat wij doen: wij dwingen de vervoerder om die vragen te beantwoorden.'  ing René van den Elsen MTL is consultant bij IPL-TNO.
  Hij studeerde Economische Bedrijfstechniek aan de Hogeschool Dordrecht en Transport en Logistieke Dienstverlening aan de Katholieke Universiteit Brabant.
  Werkzaam in Logistiek en ICT bij Cehave in Veghel. Materials manager bij Xycarb in Helmond. Vanaf '90 adviseur bij IPL-TNO bv in Veldhoven. Voornamelijk werkzaam in Transport en Logistieke dienstverlening, o.a. op het gebied van strategieontwikkeling en ICT.

  Om de inhoud van deze site nog beter op uw behoeften af te stemmen, verzoeken wij u kenbaar te maken of het onderwerp "automatisering" voor u wel of niet van belang is.

  Wilt u dat wij u per e-mail op de hoogte houden van dit project, dan kunt op onderstaande knop klikken.