'Nieuwe ladingdrager 'breekijzer' voor ontwikkeling intermodaal vervoer'

Conclusies:
 • te weinig transportmaterieel is nu geschikt voor het gebruik in het intermodaal vervoer, hetgeen de ontwikkeling daarvan belemmert;
 • er is behoefte aan een nieuwe universele ladingdrager die geschikt is voor een groot deel van de ladingstromen, en voor het intermodaal gebruik;
 • pilots moeten worden opgezet op kansrijke trajecten (Nederland-Duitsland).

 • Teun Mur: 'Er moet een nieuw soort ladingdrager ontwikkeld worden. Dit is essentieel voor de verdere uitbouw van het intermodaal vervoer. Zo'n nieuw type ladingdrager moet het breekijzer worden voor ontwikkelingen in het transport.'

  'Het materieel van de Nederlandse vervoerder is vrijwel altijd klantspecifiek gemaakt. Dat betekent dat er, buiten de wettelijke bepalingen natuurlijk, nauwelijks sprake is van standaardisatie. Kijk maar om je heen. Vrijwel geen enkele oplegger die je ziet, is geschikt voor onbegeleid vervoer op de trein. Daarin moet verandering komen, wil je het vervoer optimaliseren gebruikmakend van alle beschikbare modaliteiten.'

  Mur is als adviseur verbonden aan een project van het Logistiek Centrum Scheepvaart, naar de ontwikkeling van een nieuw concept voor vervoer in diverse modaliteiten. Veel wil hij er nog niet over kwijt, behalve dan dat het gaat om een soort universeel frame dat geschikt is als basis voor diverse soorten opbouwen. 'We werken aan iets dat tachtig procent van het transport accomodeert. Een geheel nieuw concept, met behulp waarvan grootschalige invoering van intermodaal transport in de toekomst mogelijk zal zijn.'

  Intermodaal vervoer moet het karakter krijgen van een ferry, zegt Mur. 'Onbegeleid ro/ro-vervoer tussen Engeland en het continent is mogelijk. Dus is een ijzeren ferry ook mogelijk.' Het vergt wel een goede organisatie, samenwerking, de aanwezigheid van een betrouwbare technische infrastructuur (waaronder ook de compatibiliteit van ladingdragers met materieel), communicatiemogelijkheden.

  Dat de onbetrouwbaarheid van spoorwegmaatschappijen het gecombineerd weg/railvervoer belemmeren vindt hij maar ten dele waar: 'In Duitsland functioneert een concept als de Nachtsprung naar tevredenheid. Elders zijn er ook succesvolle voorbeelden. Door privatisering in het spoorvervoer zijn we niet meer afhankelijk van Railion als leverancier van tractie. Denk aan Shortlines en ACTS.'

  Hij is voorstander van het opzetten van pilots op routes met grote volumes, waar zo weinig mogelijk belemmeringen zijn, bijvoorbeeld: Rotterdam-Berlijn. 'Je kunt wel proberen om verse waar naar Moskou te vervoeren, maar ik vind dat niet realistisch. Iedereen met ervaring in het transport, snapt dat dat op grote hindernissen stuit. Om het concept te beproeven, moet je een traject nemen waarvan je zeker weet dat je niet door allerlei bijkomende factoren ontmoedigd zal raken.'

  Naast de technische infrastructuur, stelt Mur voorwaarden aan de informatie-infrastructuur. 'Wie de informatieketen beheerst, beheerst de logistieke keten.' De mogelijkheden van internet vindt hij van groot belang voor het intermodaal vervoer. Een universeel, gemakkelijk platform voor het bouwen van toepassingen om het intermodaal transport te faciliteren.

  Schrikt hij van de uitkomsten van recente onderzoeken over de milieubelasting van het spoorvervoer in vergelijking tot die van het wegvervoer? 'Uiteraard zijn die cijfers belangrijk. Maar ze zijn niet zaligmakend. Imago en verkeersveiligheid spelen ook mee, en die zijn niet in getallen uit te drukken. Het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid om die alsmaar groeiende stroom goederen op een acceptabele manier af te wikkelen. Dat doe je niet door steeds meer vrachtauto's op de weg te zetten. En daarbij moet je niet alleen aan internationaal transport denken, maar ook aan het vervoer in de binnenstad. Je moet systemen ontwerpen en invoeren. Wegvervoer is slechts een van de opties.'

  'Dat staat helemaal los van de vraag wie de logistieke regie in handen heeft. De partijen die nu de dienst uitmaken, zullen open moeten staan voor verandering. Doen ze dat niet, dan missen ze de boot. Of de trein.'  Teun Mur is directeur van T. Mur Consultancy bv.
  Hij is sinds 1960 betrokken bij alle vormen van goederenvervoer.
  Vanuit een familie-transportbedrijf en later deel uitmakend van een internationaal concern, ook betrokken geweest bij de ontwikkeling van NDL.
  Directeur van Trailstar nv (Europees goederenvervoer per rail) en vier jaar partner in de consultancygroep Van der Geer en Van Hasenbroek (logistieke vraagstukken).
  Sinds 1996 een eigen adviesbureau en daarnaast een samenwerkingsverband (vof Mur & Mur) met zijn dochter drs. R.E. Mur. Vof Mur & Mur is een wervingsbureau in de logistieke sector.
  Mur is voorzitter van het Platform Goederenvervoer Utrecht en heeft diverse commissariaten en adviseurschappen.

  Om de inhoud van deze site nog beter op uw behoeften af te stemmen, verzoeken wij u kenbaar te maken of het onderwerp "intermodaal transport" voor u wel of niet van belang is.

  Wilt u dat wij u per e-mail op de hoogte houden van dit project, dan kunt op onderstaande knop klikken.

  logo