Nieuwsarchief


Welkom bij
Het Virtuele Transportbedrijf.

Bent u actief in het goederenvervoer? Dan is deze informatie bestemd voor u. Wij bieden u op deze site een blik in de toekomst: de omgeving, de transportmarkt, de opdrachtgever en het gebruik van nieuwe technologie. Wat zal uw bedrijf hiervan merken? En hoe kunt u hier, ook als kleine of middelgrote onderneming, op inspelen? En, hoe pakt u dat aan?

Ontwikkelingen in logistiek en informatietechnologie gaan snel. Dit geeft u als transportondernemer mogelijkheden om het bedrijf beter aan te sturen. Nieuwe kansen.

Maar er zijn ook bedreigingen. Verladers regelen hun zaken op een andere manier, consumenten gaan ergens anders inkopen. Dat heeft allerlei gevolgen. Bijvoorbeeld voor hoe een verlader een vervoerder selecteert. Bijvoorbeeld hoe goederenstromen veranderen onder invloed van electronic commerce.

U kùnt zich niet alleen op deze ontwikkelingen voorbereiden, u mòet dat doen. In de komende jaren doen totaal nieuwe toepassingen hun intrede die voor het transportbedrijf opnieuw ingrijpende veranderingen met zich meebrengen. Maar die over tien jaar net zo gewoon zullen zijn als de autotelefoon dat nu al is. Sommige van die toepassingen zijn vrijwillig, zoals tracking & tracing, andere (zoals boordcomputers) zult u gedwongen worden om te gebruiken.

Op deze site zetten wij deze ontwikkelingen op een rijtje, helder en zonder poespas. Wij geven uitleg over ontwikkelingen in de markt, en hoe de gevolgen hiervan voor u merkbaar zullen worden. Daarna geven wij aan, hoe u hierop kunt inspelen, om van een bedreiging een kans te maken.

Ongetwijfeld zijn niet alle geschetste ontwikkelingen op u van toepassing. Gelukkig maar. Maar minimaal een aantal ervan wel. Als u tijdig actie onderneemt, kan ook uw bedrijf een beetje 'virtueel' worden. En kunt u ervoor zorgen, dat u deze veranderingen een stap voor blijft.

Heeft u nieuws? Bijvoorbeeld over het gebruik van innovatieve technologie in uw bedrijf, over nieuwe producten of andere werkmethoden? Laat het ons weten via e-mail.

De 'dode hoek' camera van Orlaco is nu verkrijgbaar met NLG 800 subsidie.
Honderden truckchauffeurs hebben meegedaan aan een onderzoek van TNO waarbij verschillende zichtveldverbeterende systemen zijn onderzocht. De zijzichtcamera van Orlaco kwam daarbij als beste en meest praktijkgerichte oplossing uit de bus. Als groot voordeel ten opzichte van spiegeloplossingen kwam naar voren dat met een camera de totale dode hoek zichtbaar wordt. Dat de monitor tóch overzicht biedt op de momenten dat dit het meest noodzakelijk is, in het donker en bij slecht weer, werd eveneens als zeer positief beoordeeld.
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft na bestudering van de onderzoeksresultaten besloten de subsidieregeling voor zichtverbeterende systemen te vereenvoudigen en voor de Orlaco camerasystemen uit te breiden van NLG 100 naar NLG 800.
Informatie over de subsidieregeling Zichtveldverbeterende Systemen Bedrijfsauto´s (SZB). (5 oktober 2000)
Vogel Benelux heeft zojuist zijn nieuwe website website gelanceerd: Daarop onder meer informatie over td Dispatch, het nieuwe tracking en tracing systeem van Vogel / transport data.
Met td Dispatch kan de planner via sms-berichten met chauffeurs van een compleet wagenpark communiceren en ze waar nodig aansturen. De communicatie wordt overzichtelijk getoond per voertuig, maar de berichten kunnen ook worden gefilterd of gesorteerd op opdrachtgever, status, lokatie, vrachtbriefnummer enzovoorts. De gewenste informatie is daarmee altijd inzichtelijk. Chauffeurs sturen met hun sms-berichten automatisch positie-informatie mee, waardoor de planner de posities van de voertuigen op een kaart kan raadplegen. (7 september 2000)
Lufthansa Cargo gaat zijn luchtvrachtdiensten ook verkopen via internet. Dit meldt Nieuwsblad Transport. Komend najaar kan een aantal klanten op proef boeken via het net. Nu verlopen vrijwel alle boekingen voor luchtvracht via de telefoon of de fax. (12 mei 2000)
Safe Highways of the future is de titel van een congres dat op 10 tot en met 12 januari wordt gehouden in Cannes (F). Voor meer informatie: e-mail. (7 september 2000)
Nieuwe logistieke site: Logistici worden uitgenodigd om ervaringen te delen met anderen op de site LogisticCases. De site is een privé-initiatief van Stef de Bont, werkzaam bij Road Air. (5 september 2000)
Actie tegen hoge dieselprijzen. Transportorganisaties TLN, KNV en VERN hebben 15 september uitgeroepen tot actiedag tegen de hoge dieselprijzen. Enkele transportondernemers willen het officiële protest niet afwachten en roepen op tot wilde acties, zie de website. (4 september 2000)
Scania assembleert in Zwolle dagelijks zo'n 100 vrachtauto's. De Vereniging Logistiek Management organiseert op 9 mei een excursie naar deze fabriek, waarbij de logistieke aspecten worden belicht, waaronder JIT, voorraadbeheer, klantspecifiek assembleren en modulaire productie. Aanmelden/informatie: Arjan Herskamp, tel. 0561-451242. (3 mei 2000)
Positie bepalen met behulp van een GPS-ontvanger en sms-berichten via de GSM-telefoon. Oostvogels Expeditie uit Hazeldonk heeft sinds kort een dergelijk systeem en gaf uitleg op televisie. De planner kan op een kaart op de computer bijhouden waar de voertuigen zich bevinden, aldus directeur Edwin Oostvogels. Het systeem is ontwikkeld door Volvo. (24 april 2000)
Route66 introduceert een nieuwe oplossing voor navigatie: een routeplanner op een notebook, voorzien van een GPS-ontvanger. Hoewel de notebook niet ideaal is om in cabine of auto te plaatsen, werkt het systeem op zich goed, meldt het vakblad PC Dealer. Het enige nadeel is dat de combinatie geen aanwijzingen geeft voor de te volgen route: de bestuurder moet zelf nog kaartlezen. (27 maart 2000)
Gebruikers van transportsoftware van ICS zijn verontwaardigd over het besluit van ICS om deze aktiviteit te beëindigen. Hierdoor moeten gebruikers van de TranSupport en TransRoad software binnen 3 jaar overstappen op een ander pakket. Pon, de eigenaar van ICS, heeft de activiteit verkocht aan Plus Software in Hoogeveen. Plus Software garandeert het onderhoud aan de software nog voor drie jaar maar zal TranSupport en TransRoad niet meer verkopen en ook niet uitbreiden. De gebruikers veronderstelden dat ze met een 'wielen-georiënteerd' bedrijf als Pon Holding niet bang hoefden te zijn voor een dergelijke stap. (1 maart 2000)
Extra controles vervoer gevaarlijke stoffen. RVI en politie houden de komende maanden extra toezicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen bij slechte weersomstandigheden. Gebleken is volgens het ministerie van Verkeer en Waterstaat dat de regels regelmatig worden overtreden. Het is verboden om gevaarlijke stoffen te vervoeren bij gladheid of mist met een zicht van minder dan 50 meter, in een aantal gevallen reeds bij mist met een zicht van minder dan 200 meter. (19 februari 2000)
Wat is uw mening over rekening rijden? Ondernemers kunnen nu hun opinie geven over dit onderwerp op de site bedrijfsauto.com. (17 februari 2000)
Retourlading vanuit Portugal. Robert Cleveringa uit Emmeloord meldt: 'Ik heb nog twee Volkswagen Kevers in Portugal staan die eigenlijk eens een keer naar Nederland getransporteerd moeten worden, rijden jullie ook Portugal, en wat gaat het mij kosten als ik de twee Kevers door jullie naar Nederland laat brengen? Ze staan in Elvas en ze moeten naar Emmeloord."
Wie brengt offerte uit? Het adres is Kuinderweg 4 in 8305 AK Emmeloord, tel. 0527-616372.
(11 februari 2000)
Op http://bedrijfsauto.com is informatie te vinden over leveranciers in de bedrijfsautosector. (19 februari 2000)
Registratie van kratten. De logistiek manager van een groentengroothandel in Brabant, vraagt ons het volgende. 'We kampen met het probleem hoe de emballage te registreren; Wij hebben een landelijk distributienetwerk. Binnenkort beschikken we over een blackbox systeem. We kunnen dan registreren; de werktijden van de chauffeurs, statistische gegevens over afstanden en laad/lostijden afzonderlijk per klantgroep.
Een chauffeur levert altijd een product met emballage (groenten in krat). Nu werken we de informatiestroom van de emballage af via een geschreven emballage bon. Deze wordt vervolgens een dag later verwerkt door iemand op kantoor in het systeem. Een aktueel saldo ventileren naar de klant is dus altijd moeilijk.
Natuurlijk kan ik ook zoiets verzinnen dat de chauffeurs bij een stop (nieuwe producten incl emballage brengen en retouremballage terugnemen) de beschikking heeft over een terminal met printer zodat hij de mutaties kan doen en de klant een bewijs van overdracht ontvangt met het aktuele saldo. Maar zoiets fragiels in de vrachtauto is een moeilijkheidsfactor. Is er uberhaupt in deze vorm iets op de markt zoja zijn er referentie adressen? En hoe denkt u er zelf over?'
Kars Jol (Corneliszoon) antwoordt als volgt: 'Op veel boordcomputers zijn terminals aan te sluiten voor registratie van emballage, in de vorm van barcodescanners of handterminals. De vraag is echter of het bouwen van een sluitende administratie, waarbij de chauffeur een printbon met het 'saldo' van de emballage afgeeft, een te rechtvaardige investering is. Een emballage-administratie is een toepassing die centraal bijgehouden dient te worden, omdat in principe meer dan een auto een klant kan bezoeken. U werkt dus met een gedistribueerde database: de informatie wordt op diverse plekken geaktualiseerd. Zonder real-time verbinding (bijvoorbeeld mobiele datacommunicatie) is de informatie op kantoor dus op enig moment afwijkend van die op de emballagebon is geprint. U haalt dus nogal wat overhoop, terwijl het de vraag is hoe vaak klanten werkelijk hun emballage willen inventariseren. Bovendien heeft u het risico van verkeerd ingegeven informatie door de chauffeur, dat niet geringer is dan bij het handmatig verwerken van bonnen. Eén ontegenzeggelijk voordeel heeft elektronisch verwerken wel, namelijk dat het de administratieve werklast kan verminderen.
Er zijn op internet-gebied overigens enkele aardige oplossingen mogelijk om de informatievoorziening over emballage aan klanten te verbeteren. Zo zal het bij veel pakketten mogelijk zijn om uit te breiden met een mailing list applikatie waarbij, na verwerking van de emballagebonnen, klanten een e-mail met de uitstaande emballage krijgen toegemaild.
Enkele leveranciers van emballage-registratiesystemen zijn Triptech (076-5305500), Transportdata (053-4765165), Fleetlogic (078-6292500), ICS (0184-676666), Binas (0347-326224).'
(30 december 1999).
Wilt u ook een vraag beantwoord zien? U kunt uw vraag heel eenvoudig invullen op het reactieformulier.
Faxen tijdens het rijden? Adrie Koorn uit Amsterdam stelde ons de volgende vraag:
'In hoeverre word er met alle technologie in de cabine rekening gehouden met de veiligheid en de rust die de chauffeur nodig heeft om zijn werk in de toch al drukker wordende verkeersstroom te kunen volbrengen? Hiermee bedoel ik het bellen, faxen, zenden van gegevens tijdens het rijden maar ook tijdens de alsmaar spaarzamer wordende rustperiodes die de chauffeur nog heeft. In mijn werk omgeving hebben we nu al telefoon, printers, onboard camera's en meerdere lijsten die ingevuld moeten worden en gedacht word er over een satellietverbinding. Daardoor word de aandacht voor het verkeer steeds moeilijker op te brengen.'
drs Hans Visser (NEA) antwoordt: 'U heeft gelijk dat de veiligheid van de chauffeur en meer in het algemeen de verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt moet zijn bij het gebruik van allerlei informatie-, en communicatie-technologie in de voertuigen. Dit punt is echter, mede "dankzij" een aantal ongelukken die zich hebben voorgedaan, niet onopgemerkt gebleven. In een aantal landen is men er al toe overgegegaan richtlijnen hieromtrent op te stellen. Een simpele drastische maatregel is het alleen kunnen bekijken of invoeren van gegevens op voertuigen bij stilstand. Dit helpt uiteraard niet in het geval van toepassingen (bijvoorbeeld mobiele telefoons) die ook "stand alone" kunnen worden gebruikt. Men is er nog niet uit hoe men hier tegen moet optreden, maar de autoriteiten onderkennen wel degelijk het probleem en studeren op ëen mogelijke aanpak.' (2 december 1999)

Discussie over tracking & tracing vindt u op de discussie-pagina.
Frits Noorman van Noorman Exceptional Transport meldt dat hij zijn nieuwe site online heeft: www.noorman.com. In een toelichting zegt hij verder: 'Wat mij wel in het algemeen bij verschillende transportbedrijven opvalt zijn de onprofessionele websites. Niet om ons nu zelf op de borst te kloppen, maar er zit echt rotzooi van transportbedrijven bij. Is het dan bij sommige bedrijven zo erg slecht gesteld met hun marketing?' 'Grote, bekende bedrijven hebben niet eens hun webnaam vastgelegd. Wij hebben bijvoorbeeld de belangrijkste webnamen, zoals www.noorman.nl, www.noorman.com en www.noormann.com (voor de duitsers) vastgelegd. Onlangs hebben wij bijvoorbeeld ons naam-nummer bij de OPTA tevens vastgelegd. Op termijn kunnen wij dan ons telefoonnummer als 0900-NOORMAN gebruiken, maar als je zo nu en dan eens een collega vraagt dan krijg je een reaktie van, "ach man is dat niet een beetje overdreven". Misschien wordt een naamnummer in toekomst niets, maar je kunt niet weten. Onze website zal echt het komende jaar nog in opzet worden verbeterd, door bijvoorbeeld film- en/of fotobeelden bij spectaculaire transporten vanuit het buitenland direkt op het net over te zetten.'
Wilt u reageren? Mail Het Virtuele Transportbedrijf. (9 november 1999)
We gaan gratis transportfoto's uitdelen, bedoeld om uw presentaties en folders te kunnen verfraaien. Klik hier. (5 november 1999)
Luc Beets, traffic planner land & air van Monsanto, reageert op de berichtgeving over intermodaal transport als volgt:
'Ik heb uw berichten over intermodaal vervoer met zeer veel belangstelling gelezen. Een Europese aanpak waarbij wegvervoerders, maar ook spoorwegen en binnenvaart nu eens gaan samendenken en werken zal hier dringend nodig zijn wil men het vertrouwen van de verlader te winnen.'
Wilt u reageren? Mail Het Virtuele Transportbedrijf. (1 november 1999)
De prijs van sms-berichten is Jan Eikelenboom van Eikelenboom European Food Transport een doorn in het oog. "We betalen nu gemiddeld 35 cent per bericht en met jaarlijks zo'n 9000 berichten loopt het toch op. Wellicht is het mogelijk om als vervoerders de handen ineen te slaan om een lager tarief te bedingen." Transportondernemers die daar wat voor voelen, kunnen via e-mail contact opnemen met Eikelenboom.
Het Virtuele Transportbedrijf heeft nog een aantal tips voor het drukken van de prijs van sms-berichten:
 • met Duitse sms-abonnementen kunnen sms-berichten goedkoper zijn. Pas wel op voor eventuele roamingkosten.
 • er zijn sites op internet van waar gratis sms-berichten kunnen worden gestuurd. Een overzicht staat op GSM Link Heaven
 • vraag uw account manager van KPN of Libertel om korting. Lage tarieven (tot 20 cent) zijn mogelijk.

  De boekensite Amazon.com gaat in Nederland een logistiek centrum openen. Dit meldt NRC. Vanuit het centrum zullen klanten in Europa worden beleverd. (19 oktober 1999).

  Mobiele ERP-systemen zullen een steeds belangrijker rol spelen bij de integratie van bedrijfsprocessen. Dat zegt Joachim Kaarsgaren, algemeen directeur van RAM Mobile Data Nederland. Hij is een van de sprekers bij het congres Mobile & Wireless '99, op 23 en 24 september in Amsterdam. 'Mobiele werknemers zullen en kunnen op een bedrijfszekere manier toegang hebben tot de ERP (Enterprise Resource Planning)-systemen van hun bedrijf.' Op het congres wordt ingegaan op de toekomst van mobiel (data)communicatie, waaronder de nieuwe diensten die netwerkleveranciers als Dutchtone en Telfort gaan aanbieden. David Potter, oprichter van Psion, zal spreken over de nieuwe mogelijkheden van mobiele terminals, zoals berichtenuitwisseling, transacties en de integratie met bedrijfssystemen. (4 september 1999).

  Het marktaandeel van het railvervoer in de 15 landen die nu samen de Europese Unie vormen, is tussen 1970 en 1997 afgenomen van 33 tot 14 procent. Het marktaandeel van het wegvervoer steeg van 48 tot 73 procent. Het aandeel binnenvaart daalde van 12 naar 7 procent. Overigens is de marktwinst voor het wegvervoer de laatste jaren wel tot stilstand gekomen en winnen spoor en binnenvaart weer wat terrein.
  Een en ander blijkt uit de nieuwe site met transportstatistieken van de Europese Commissie.
  Nederland slaat wat modaliteitverdeling betreft overigens geen slecht figuur, met het hoogste aandeel binnenvaart in Europa (43%). Verder blijkt uit de cijfers dat het totale goederenvervoer in Nederland in de periode 1970-1997 is gegroeid van 16 tot 45 miljard tonkilometer. (26 juli 1999).

  'We stimuleren nu nog het spoor in de modal shift, maar het is niet gezegd dat dat altijd zo blijft. Het wegvervoer heeft een enorme efficiencyslag gemaakt in de afgelopen jaren. Spoorvervoer verdient op milieugronden nu nog de voorkeur, maar als het wegvervoer zich in hetzelfde tempo blijft verbeteren, kan dat wel eens anders komen te liggen.'
  Dit zei Fred Heuer, plv. directeur-generaal Goederenvervoer van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, vandaag op het Transactiecongres 'Efficiency in het kwadraat' in Aalsmeer. Hij reageerde daarmee op een discussie in de zaal over stimulering van gecombineerd vervoer. Die ontstond nar aanleiding van het samenvoegen van de projecten Transactie en Modal Shift van het ministerie. Het vernieuwde project heeft een looptijd van zes jaar en een budget van 45 miljoen gulden voor het helpen van bedrijven om efficiënter of via andere modaliteiten te vervoeren.
  De kritiek van werkgeversorganisaties in het wegtransport, dat het afwegen van modaliteiten op milieuvriendelijkheid 'appels met peren vergelijken' is, deelt hij niet. 'Er ligt nog een hoge maatschappelijke rekening, bijvoorbeeld door schade vanwege verkeersonveiligheid, die nog in diverse verhoudingen bij de diverse modaliteiten terecht zal komen. Dat zal ongetwijfeld betekenen dat het wegvervoer duurder zal worden, ten gunste van binnenvaart en spoor.'
  Heuer zegt dat het beleid 'harder' kan worden. Bedrijven dwingen van spoor of binnenvaart gebruik te maken is niet aan de orde. Maar aan de vrijblijvendheid van het huidige beleid, kan weleens een einde komen. Bijvoorbeeld door het opleggen van heffingen, of het verplicht stellen van een spooraansluiting bij de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein.
  Onder leiding van Tineke Verburg vond een levendige discussie plaats over stimulering van spoor- of intermodaal vervoer. J. Noordijk van Crosfield (producent van silicaten) vertelde dat het spoorvervoer in 1991 is stopgezet omdat men ontevreden was over de prijssstelling en de prestaties van de NS. Op dit moment probeert Crosfield het spoorvervoer nieuw leven in te blazen, in het kader van het Modal Shift project. Ook andere bedrijven, zoals Hoogovens, zijn bezig om meer vervoer op het spoor te krijgen. Hoewel Noordijk de kans van slagen op 80% schat, noemde hij voorbeelden van tekortkomingen van de spoorwegen, waaronder tarieven die (niet alleen volgens hem) 30 tot 50 procent omlaag zouden kunnen. Maar de fusie van NS Cargo met de Deutsche Bahn vindt hij bemoedigend. En ook de initiatieven van particuliere maatschappijen, zoals Shortlines van Rob Spierings, zijn interessant.
  Intermodaal vervoer stimuleren dus, maar wel met de nodige vernieuwing, betrouwbare diensten en een strakke regie. Directeur-generaal Goederenvervoer Westerduin noemde een potentiële besparing van 16 miljoen jaarlijks gereden kilometers als resultaat van een scan die EVO bij honderd leden heeft uitgevoerd.
  Westerduin wist trouwens fraaie resultaten te noemen van het Transactie-project tot nu toe. Zestig transportbedrijven en veertig verladers hebben actief meegedaan in projecten. Naar schatting komt de jaarlijkse besparing van gereden voertuigkilometers uit op 100 miljoen. Daarvan is 35 miljoen kilometer te herleiden tot de invoering van ritplanningsystemen, 22 miljoen tot het invoeren van andere logistieke concepten, en 20% tot het bundelen van goederenstromen. En 'slechts' 4 miljoen tot het verschuiven naar andere modaliteiten. (29 juni 1999)

  Wegtransport 2000 Limburg steunt vervoerders in de ontwikkeling van hun bedrijf. Bepaald wordt welke stappen een bedrijf moet nemen om ook op langere termijn succesvol te zijn. Over dit project wordt op 1 juli in Weert een voorlichtingsbijeenkomst gehouden, georganiseerd door TLN, KPMG en Industriebank LIOF. Informatie bij TLN. (24 juni 1999).

  Van Noort Transporten in Waddinxveen participeert sinds oktober 1998 in het Transactie-project van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, en is tot nu toe in staat geweest het brandstofverbruik met ongeveer 8% terug te dringen. Albert van Noort is een van de sprekers op het Transactie-congres dat op 29 juni in Aalsmeer wordt gehouden.
  Twee van de 45 voertuigen zijn in deze periode vervangen door nieuwere, zuiniger exemplaren, "en het zachte voorjaarsweer zat een beetje mee", relativeert Van Noort. Maar het grootste deel van de besparing komt op het conto van het bewustwordingsproces dat door middel van Transactie in gang is gezet.
  Met behulp van een methodiek van de Novem was Van Noort in staat om goede vergelijkingen te maken tussen voertuigen. Brandstofverbruik vergelijken is nooit gemakkelijk door de verschillen in werk, routes, spreiding, ladinggewicht en type voertuig. "Maar het is ons toch gelukt, en de resultaten waren goed. Door de aandacht voor het onderwerp, ging iedereen er al over nadenken. We waren in staat om chauffeurs in bijeenkomsten en individueel aan te spreken over het verbruik. In tweede instantie hadden we nog een tachoschijfanalyse kunnen laten uitvoeren, maar gelukkig bleek dat niet nodig."
  Chauffeurs kregen de gelegenheid een cursus 'zuinig en defensief rijden' te volgen. Van Noort nam geen maatregelen voor het realiseren van kilometerreductie. Gezien het zeer uiteenlopende werk (verhuizingen, distributie, bouwvervoer) was het niet haalbaar om bijvoorbeeld software voor ritoptimalisering aan te schaffen.
  Waar liggen de verdere accenten in de bedrijfsontwikkeling? "We zien de vraag naar warehousingdiensten toenemen. We verwachten daar nog in te groeien. Dat betekent wel investeren in mensen en software." (23 juni 1999)

  Het Virtuele Transportbedrijf is op 17 juni in Bodegraven van start gegaan, met een persconferentie waar vak- en dagbladjournalisten aanwezig waren.
  Zes van de twaalf transportconsultants die participeren in dit project, gaven tijdens een persbijeenkomst een toelichting op hun toekomstvisie voor de transportbranche. (17 juni 1999) • Is dit nieuwsarchief voor u van belang?

  Wilt u dat wij u per e-mail op de hoogte houden van dit project, dan kunt op onderstaande knop klikken.

  planning