Het Meldpunt Samenwerking

Het Virtuele Transportbedrijf wil transportondernemers bij elkaar brengen. Zodat ze op een structurele manier met elkaar kunnen samenwerken. Kars Jol, editor van de nieuwsbrief Het Virtuele Transportbedrijf, coordineert het zogenaamde Meldpunt Samenwerking op deze site.
Bij dit Meldpunt kunnen ondernemers zich aanmelden voor samenwerking met collega-ondernemers. Het Meldpunt Samenwerking is volstrekt neutraal, heeft geen binding met een branche-organisatie of overheid, en garandeert de vertrouwelijkheid van de aanmelders indien zij dat op prijs stelen.

De mogelijkheden voor samenwerking in de branche zijn legio. Zijn er wellicht transportbedrijven die elkaar aanvullen en tot schaalvergroting kunnen komen? Kan door samenwerking misschien het geografisch dekkingsgebied worden uitgebreid? Je kunt kostenbesparingen bereiken door samen in te kopen. Je kunt gebruik maken van elkaars capaciteit. Je kunt de klant meer diensten aanbieden. Je kunt technische oplossingen realiseren die anders onmogelijk waren. Soms kun je er opvolgingsproblemen mee oplossen.

Het Virtuele Transportbedrijf heeft dit initiatief bedacht om een laagdrempelige mogelijkheid hiervoor aan te bieden. Samenwerking is ook noodzakelijk voor veel bedrijven. Schaalvergroting in de logistiek is een onmiskenbare tendens. Veel middelgrote bedrijven hebben moeite om tegen de grotere op te boksen.

Overigens neemt Het Virtuele Transportbedrijf niet deel in samenwerkingsverbanden. Wij zijn slechts het platform dat ondernemers samenbrengt. Als er contact wordt gelegd, is het aan de partijen zelf om er vervolg aan te geven. Wij kunnen u wel doorverwijzen naar freelance adviseurs die u hierbij kunnen helpen.

Wat dienen de uitgangspunten te zijn voor een gezonde samenwerking tussen twee bedrijven? In de eerste plaats moet er natuurlijk onderling vertrouwen zijn, en eerlijkheid. Verder geldt dat beide partijen er wijzer van moeten worden. De beoogde samenwerking moet voortvloeien uit meerwaarde. Een advies om tot samenwerking te komen: stel eerst de gezamenlijke belangen vast om van daaruit te bepalen hoe de samenwerking zal plaatsvinden. Daarover worden afspraken gemaakt die volstrekt helder zijn, en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Vantevoren wordt afgesproken wat de consequenties zijn als een van de partijen zich niet aan de afspraken houdt. Sancties dus bij overtreding. Overigens: de afspraken dienen ook zeker een clausule te bevatten, waarin wordt beschreven hoe de partijen weer afscheid van elkaar kunnen nemen. Er moet een exit-strategie zijn voor als de samenwerking niet bevalt.

De oproepen voor samenwerking worden gepubliceerd in de nieuwsbrief Het Virtuele Transportbedrijf die 25 keer per jaar verschijnt en wordt gelezen door 6730 collega's in de transportbranche. De oproep kan anoniem zijn. Wij sturen dan de reacties naar u door.

Het Virtuele Transportbedrijf werd opgericht in 1998 en bestaat dus al twintig jaar. We hebben al tientallen samenwerkingspartners samengebracht! Enkele voorbeelden:
- overname van bedrijf A door bedrijf B
- regionaal agentschap / uitrijden van ritten van A door B
- uitwisselen van vrachten voor bepaalde landen
- huren van loods- of kantoorruimte
- onderling gebruik van materieel
- gezamenlijk inkopen van materieel

Wilt u gebruik maken van deze (kosteloze) service, schrijf dan een email met uw oproep en contactgegevens naar:
Het Virtuele Transportbedrijf
info@transportbedrijf.com
ter attentie van K. Jol.
U kunt ook voor informatie bellen naar +31 50 5769011.
KvK: 27166507.