Pieter Tanja over ketenregie.

Conclusies:
 • nieuwe partijen loeren op goede marktpositie en maken gebruik van informatietechnologie;
 • elke transportondernemer heeft een internet-strategie nodig;
 • in onderlinge samenwerking, gebruik makend van moderne technologie, kunnen kleine bedrijven concurrerend blijven ten opzichte van grotere.

 • ir Pieter Tanja: 'Grote Europese aanbieders van logistieke diensten voeren een strijd om de macht. Men wil toonaangevend zijn in de logistieke keten, de regie voeren. Die aanbieders komen soms uit onverwachte hoek, en ze investeren veel geld en inspanning in informatietechnologie. Dit vormt een bedreiging voor bestaande aanbieders. Een goede reputatie of grote omvang geeft geen enkele garantie voor succes in de toekomst.'

  Tanja ziet dat de ontwikkelingen op technologiegebied steeds sneller gaan, en ziet nieuwe marktpartijen die technologie gebruiken om voor zichzelf nieuwe kansen te creëren. Voorbeeld? 'Logistiek dienstverleners die voor hun klanten internet-winkels inrichten en de logistiek van bestelde goederen op zich nemen, zoals UPS en DHL. Het lijkt een simpele dienst maar er zit veel achter, logistieke optimalisering en klantenbinding.'

  Naast de bekende grote transportconcerns, ziet Tanja de opkomst van twee nieuwe groepen dienstverleners. 'In de eerste plaats logistieke dienstverleners uit de Verenigde Staten, zoals Penske, Menlo Logistics en Caliber Logistics. Die betreden de markt in het voetspoor van grote klanten als Nike, die hun totale logistiek uitbesteden. Maar dat doen ze wel grondig, met als gevolg een forse serie concentraties en overnames. De laatste tijd zien we verder de opkomst van ex-overheidsbedrijven als logistiek dienstverleners, denk aan Deutsche Post, de Belgische Spoorwegen en natuurlijk TPG.' Kenmerkend voor deze bedrijven vindt Tanja de financiële slagkracht voor het bouwen van een fysiek netwerk en het organiseren van informatiestromen. 'Het houdt niet op bij een simpele dossieradministratie. Deze bedrijven gebruiken ERP-systemen om voor hun klanten de aanvoerlogistiek te regelen, en APS-systemen (advanced planning systems) om een afnameplanning voor toeleveranciers te kunnen maken.'

  De KPMG-man ziet de tweedeling in de transportsector (tussen regisseurs en uitvoerders) zich doorzetten. Hij vindt wel dat bedrijven die nieuwe technologie willen benutten - ongeacht de omvang - daar nu kansen voor hebben. 'Grote ketenregisseurs maken gebruik van Internet-technologie, maar dat kunnen kleinere dienstverleners ook doen. De techniek is toegankelijker en goedkoper geworden. Wie Internet-technologie beheerst, kan gemakkelijker koppelingen tot stand brengen. Er is wel een bepaalde vorm van samenwerking voor nodig. Zorg dat je met je partners de toegang tot internet voor elkaar hebt, zodat je gemakkelijk gegevens uitwisselt, en planningen op elkaar afstemt. Zorg dat je gezamenlijk een virtuele onderneming wordt.'

  Een hechtere samenwerking is nodig om met diverse bedrijven in de logistieke keten te kunnen optimaliseren, aldus Tanja. 'MKB-ondernemers zullen daar toch aan moeten denken. En zich wat actiever moeten opstellen. Er zijn diverse initiatieven om tot een betere samenwerking te komen, zoals het RIL (Rotterdams Interne Logistiek). Als die stap wordt genomen, biedt de huidige technologie kansen aan kleine ondernemingen die er tot voor kort niet waren. In je eentje is het als klein bedrijf moeilijk om tegen grotere bedrijven te concurreren, ook met technologie, maar samen met anderen is er al veel meer mogelijk.'  ir Pieter Tanja is senior consultant bij KPMG Transport & Distributie.

  Om de inhoud van deze site nog beter op uw behoeften af te stemmen, verzoeken wij u kenbaar te maken of het onderwerp "ketenregie" voor u wel of niet van belang is.

  Wilt u dat wij u per e-mail op de hoogte houden van dit project, dan kunt op onderstaande knop klikken.

  planning