André Vos over e-commerce

Conclusies:
 • e-commerce is een belangrijke ontwikkeling die goederenstromen zal veranderen en andere soorten logistieke dienstverlening vraagt;
 • dienstverleners in deze nieuwe markt dienen andere accenten te leggen (inrichten informatiesysteem) en zich wellicht anders te specialiseren (op afnemersprofielen in plaats van alleen op verladers);
 • tracking & tracing wordt in deze marktbijvoorbeeld een zeer belangrijk issue. Ook kan het zijn dat een vervoerder die deze markt bedient, veel meer gebruik moet maken van netwerken om met voldoende rentabiliteit en flexibiliteit de dienst te leveren die de klant van hem vraagt;
 • binnen de e-commerce-logistiek is een grote verscheidenheid aan logistieke behoeftes, die om uiteenlopende soorten van dienstverlening vragen.

 • André Vos: 'De stijgende omzet van verkoop van goederen via Internet zal ingrijpende gevolgen hebben voor een deel van de transportbranche. Zo zal er meer vraag komen naar snel transport over grote afstanden, om de nadelen van e-commerce (de klant is sneller geneigd om iets te kopen van een leverancier op grote afstand) teniet te doen. Verder zal de dropgrootte in distributie afnemen, wat ervoor zal zorgen dat de administratieve ballast van de logistiek dienstverlener enorm toeneemt. Ook zal de koper mogelijk informatie willen over het proces van de levering. Het gevolg is, dat naast de kwaliteit van het logistieke proces, ook de kwaliteit van het administratieve proces bepalend wordt voor het succes van de logistiek dienstverlener.'

  'Als je je als dienstverlener in deze groeimarkt wilt begeven, moet je je informatiesystemen dus heel goed inrichten. Goederenbehandeling op stuksniveau moet mogelijk zijn, met steeds wisselende losadressen', betoogt Vos. 'Wat je verder zult zien, is dat logistiek dienstverleners in dit type distributie zich niet zullen specialiseren op een verladersprofiel, maar op een afnemersprofiel. Er kan dus een distributiebedrijf komen dat zich specialiseert in de distributie in villawijken, om maar een voorbeeld te geven. Zoiets is nu nog ondenkbaar.'

  Het aantal internetaansluitingen in Nederland groeit in hoog tempo. Het aantal Nederlanders dat minstens een keer in de veertien dagen online is, is nu 2,3 miljoen (peiling april 1999). Dat is een stijging van 27% ten opzichte van vijf maanden geleden. Geschat wordt dat de omzet van verkopen via Internet in Nederland dit jaar 2,5 miljard gulden zullen bedragen. Dat betreft ongeveer tweederde zakelijke aankopen en eenderde privé-aankopen.

  De aandelenkoersen van bekende internetwinkels zijn tot grote hoogte gestegen, analisten en beleggers verwachten er dus veel van. Bekende relativerende opmerkingen gaan over de sofa die je niet online bestelt, omdat je hem eerst wilt uitproberen voor je beslist. Vos: 'We onderscheiden eigenlijk zes groepen van producten die voor e-commerce interessant zijn:
 • 'goedkoop' aankopen, dingen die je dus elders via internet goedkoper kunt bestellen, zoals CD's;
 • 'luxe' aankopen, artikelen die het leven veraangenamen, de prijs is dus minder relevant, maar de breedte van het aanbod (soms de uniekheid) is van belang;
 • 'zeldzame' aankopen: artikelen die maar op bepaalde plaatsen leverbaar zijn, zoals onderdelen van een klassieke jukebox;
 • 'op afstand' aankopen, zaken die hier worden besteld en elders uitgeleverd, zoals bloemen via Fleurop voor familie overzee,
 • 'zakelijke' catalogus aankopen, artikelen in het zakelijke circuit die normaal op een andere wijze worden besteld, en waarbij het feit dat je via internet een echt actuele catalogus kunt raadplegen, van belang kan zijn;
 • investeringsgoederen, waarbij het van belang is uit modules exact die machine te construeren die voldoet aan jouw behoeften en waarbij het bijvoorbeeld relevant is bij dat selectieproces de gebruikskosten te bepalen met cijfers van zowel de aanbieder als van je eigen organisatie.

  Bij iedere productgroep kun je logistieke kenmerken plaatsen, zoals afstand, gewenste levertijd en prijsniveau. Dan kom je tot de conclusie dat daarin grote verschillen zitten. Per soort product praat je daarom over uiteenlopende logistiek. Als je je als logistiek dienstverlener in deze markt begeeft, moet je je goed realiseren waar je je op richt. Hiervoor geldt dus ook weer: specialiseren en keuzes maken.' • ir André Vos is managing consultant bij IPL-TNO.

  Om de inhoud van deze site nog beter op uw behoeften af te stemmen, verzoeken wij u kenbaar te maken of het onderwerp "e-commerce" voor u wel of niet van belang is.

  Wilt u dat wij u per e-mail op de hoogte houden van dit project, dan kunt op onderstaande knop klikken.